chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Làm sao chèn thời gian và thông tin mẫu điện thoại lúc chụp ảnh?

Làm sao để bật/tắt chụp liên tục?