chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Thẻ bảo hành điện tử là gì?

Làm cách nào để kích hoạt/đăng ký thẻ bảo hành điện tử?

Thẻ bảo hành điện tử dùng để làm gì?

Thời hạn hiệu lực của thẻ bảo hành điện tử là bao lâu?

Tôi có thể hủy đăng ký thẻ bảo hành điện tử không?

Điện thoại không thể bật nguồn, vẫn có thể sử dụng thẻ bảo hành điện tử không?

Nếu tôi có thắc mắc với thời hạn bảo hành của thẻ bảo hành điện tử thì phải làm sao?