chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Tôi có thể mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt trong môi trường ban đêm hoặc thiếu ánh sáng không?

Tôi có thể thêm bao nhiêu dữ liệu khuôn mặt vào điện thoại?