vivo

chào mừng đến với hỗ trợ vivo

“Khôi phục lại tất cả các cài đặt” sẽ xóa dữ liệu trên điện thoại chứ?

Xem thông tin RAM bằng cách nào?