chào mừng đến với hỗ trợ vivo

“Khôi phục lại tất cả các cài đặt” sẽ xóa dữ liệu trên điện thoại chứ?

Xem thông tin RAM bằng cách nào?