chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Điện thoại vivo có sẵn ứng dụng diệt vi rút không?

Làm thế nào để có thể tìm thấy điện thoại của tôi?

Phải làm sao nếu điện thoại của tôi nhiễm vi rút?

Tại sao điện thoại của tôi không có tính năng ẩn biệu tượng ứng dụng?

Tại sao điện thoại của tôi không có chế độ khách?