chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Điện thoại của tôi bị treo máy, tôi phải làm sao?

Điện thoại của tôi bị treo tại giao diện logo vivo, tôi phải làm sao?

Điện thoại tự khởi động liên tục, tôi phải làm sao?

Tôi phải làm sao khi điện thoại không thể bật nguồn?

Phải làm sao nếu điện thoại của tôi tự động bật/tắt nguồn?