chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Làm thế nào nếu tôi quên mật khẩu mở khóa màn hình?

Phải làm sao nếu tôi quên mật khẩu Két an toàn tệp hoặc Khóa ứng dụng?

Tôi có thể ẩn khu vực điều hướng không?

Tính năng vân tay không nhạy, phải làm sao?

Tôi nên làm gì nếu thiết bị của mình không bật lên được?

Sau khi mở Cử chỉ điều hướng, tại sao dưới màn hình có vạch trắng hoặc xám?