chào mừng đến với hỗ trợ vivo

Phải làm sao nếu tôi quên mật khẩu Két an toàn tệp hoặc Khóa ứng dụng?

Sau khi mở Cử chỉ điều hướng, tại sao dưới màn hình có vạch trắng hoặc xám?

Tôi nên làm gì nếu thiết bị của mình không bật lên được?

Tính năng vân tay không nhạy, phải làm sao?

Làm thế nào nếu tôi quên mật khẩu mở khóa màn hình?

Tôi có thể ẩn khu vực điều hướng không?